Regulamin

REGULAMIN FESTIWALU


1. Rejestracja na zajęcia, z wyłączeniem techniki – tylko z partnerem/partnerką. Nie masz partnera? Zamieść ogłoszenie na stronie wydarzenia na fb lub napisz do nas (tangolodz@o2.pl), podając imię, nazwisko, mail, numer telefonu, poziom zaawansowania – spróbujemy pomóc!

Jeśli partner/partnerka się znajdzie, skontaktujemy Was ze sobą. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za obecność i poziom zaawansowania partnera/partnerki.


2. Płatność – przelewem na nasze konto lub przez system Paypal.

System umożliwia rejestrację na zajęcia (z wyłączeniem techniki) tylko w parach, ale daje możliwość zapłacenia oddzielnie. Jeśli płacicie oddzielnie, osoba dokonująca rejestracji płaci od razu, do drugiej zostaje wysłany mail z linkiem umożliwiającym dokonanie zapłaty w późniejszym terminie. Na wpłatę drugiej osoby czekamy 5 dni, w przypadku niezapłacenia po tym terminie rezerwacja obydwu osób ulega anulowaniu, a pierwsza z osób otrzymuje zwrot pieniędzy.


3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dokonaniu wpłaty, a przed 18 września, zwracamy 50% dokonanej wpłaty. Rezygnacja po 18 września nie pociąga za sobą zwrotu wpłaty. W przypadku odwołania festiwalu wszystkie wpłaty zostaną zwrócone w całości.


4. Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w programie festiwalu; wszystkie aktualne informacje znajdą się na tej stronie.


5. Organizatorzy i gospodarze festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w trakcie trwania imprezy.


6. Istnieje możliwość wystawienia rachunku za opłacone zajęcia.


7. W trosce o dobrą atmosferę pracy i nauki, ważną zarówno dla nauczycieli jak i uczestników, nie przewidujemy możliwości obserwowania zajęć przez osoby trzecie, niebiorące w nich bezpośredniego udziału.


8. Fotografowanie i filmowanie podczas warsztatów jest możliwe tylko po wcześniejszych uzgodnieniach z prowadzącymi lub organizatorami.

 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia uczestników festiwalu w stosunku do osób filmujących i fotografujących wydarzenia festiwalu.

 

10. Zakup biletu wstępu na milongę, pakietu milong lub warsztatów jest równoznaczny z wyrażeniem nieodwołalnej, bezterminowej zgody na nieodpłatne:

 

 

  • utrwalanie, modyfikowanie (wprowadzanie zmian i skrótów) i zwielokrotnianie zdjęć bądź filmów przedstawiających kupującego każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu,
  • publiczne ich wielokrotne rozpowszechnianie, publikowanie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych, a w szczególności ich umieszczenie na stronie internetowej, na koncie na Facebooku oraz w serwisie YouTube Fundacji „Fabryka Tanga”, Festiwalu Tanga oraz oficjalnych fotografów  i filmowców Festiwalu.
  • wprowadzanie ich do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie w ich pamięci, wprowadzenie do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  • wykonywanie kopii, digitalizację na nośnikach elektronicznych.

 

 

Zgoda obejmuje wyłącznie niekomercyjny użytek zdjęć i filmów.

 


11. We wszystkich miejscach, w których odbywa się festiwal, obowiązuje całkowity zakaz palenia.

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji oraz wstępu na jakiekolwiek wydarzenie festiwalu zgodnie z własnym uznaniem, bez podania przyczyny, w szczególności osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, zachowujących się agresywnie, niestosownie ubranych, itd.

 

13. Bilety na milongi i pakiety można odbierać wyłącznie osobiście. Bezpośrednio po odebraniu biletów wstępu na milongi, uczestnik ma obowiązek sprawdzić, czy otrzymał wszystkie bilety, za które zapłacił, i poświadczyć ich odbiór własnoręcznym podpisem. W przypadku późniejszego zgubienia biletu, nie wydajemy duplikatu. Bilet jest jedynym dokumentem uprawniającym do wstępu na milongę.

 

14. Ochronę danych osobowych uczestników zapewnia odrębny Regulamin Danych Osobowych, zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".