Polityka prywatności

 

 

Drodzy Uczestnicy i Przyjaciele Festiwalu,

 

przekazujemy Państwu regulamin ochrony danych osobowych użytkowników portalu tangosalon.pl z prośbą o zapoznanie się z jego treścią.

 

Fundacja Wspierania Kultury „Fabryka Tanga”, jako administrator portalu tangosalon.pl, nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Użytkowników Portalu. Dlatego z dniem 25.05.2018 wprowadzamy regulamin ochrony danych osobowych użytkowników portalu tangosalon.pl dostosowujący jego postanowienia do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

 

Fundacja Wspierania Kultury „Fabryka Tanga”  realizuje obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13.

 

Regulamin ochrony danych osobowych użytkowników portalu tangosalon.pl:

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych informujemy, że: 

 

1.   Administratorem danych osobowych użytkowników portalu tangosalon.pl jest Fundacja Wspierania Kultury „Fabryka Tanga” z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 5, 90-509, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385898, NIP: 7272777930, REGON: 101091645, (dalej: "Fundacja"). Dane kontaktowe Fundacji: tel. 606 622 777, adres e-mail: tangolodz@o2.pl 


2.    Fundacja przetwarza dane osobowe w celach: 

 

1) świadczenia usługi prowadzenia systemu rezerwacji warsztatów, milong i innych wydarzeń oferowanych przez Fundację, za pośrednictwem strony internetowej www.tangosalon.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) sprzedaży warsztatów, milong i innych wydarzeń oraz produktów oferowanych przez Fundację -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
4) rozpatrzenia reklamacji,  zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,  w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

6) w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji - (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Fundacją.

 
4.   Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowybędą przechowywane nie dłużej niż przez okres niezbędny do jej wykonania, dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. rachunkowego lub podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 
5.    Odbiorcami danych osobowych będą:

 

1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Fundacji w celu obsługi portalu tangosalon.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Fundacji, m.in. firmy księgowe, prawnicze, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy,
2) PayPal -  podmiot świadczący usługi płatności on-line.

 

6.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  co skutkuje zaprzestaniem ich przetwarzania, chyba że ich przetwarzanie ma ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane są niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń,prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


7.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Fundacji z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

8. Polityka plików cookie

 

 

 

Co to są pliki cookie?
Pliki cookie to dane informatyczne najczęściej w postaci plików tekstowych, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, wspomagające lub umożliwiające korzystanie ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer i czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

W jakim celu używamy plików cookie?
Plików cookie używamy w celu umożliwienia działania strony internetowej lub dostosowania jej zawartości do Twoich preferencji. Korzystamy z nich także w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć potrzeby użytkowników naszej strony. Na ich podstawie ulepszamy strukturę i zawartość naszej strony. Nie korzystamy z plików cookie w celu personalnej identyfikacji użytkownika.

Z jakich typów plików cookie korzystamy?
Korzystamy z dwóch głównych typów plików cookie: sesyjnych i stałych.

 

Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi i pozostają na Twoim urządzeniu tylko do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej.

 

Pliki stałe pozostają natomiast na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

 


Czy pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej?
Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej.

 

Pozostałe pliki służą tylko wzbogaceniu funkcjonalności naszej strony lub dostosowaniu jej do Twoich preferencji.

 

Zablokowanie plików cookie w Twojej przeglądarce może skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

 

 

 

Czy pliki cookie zawierają dane osobowe?
Niektóre pliki cookie mogą być wykorzystywane do gromadzenia Twoich danych osobowych, ale tylko w celu wykonania określonej funkcji na Twoją rzecz. Tak zgromadzone dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione.

 

 

 

Co to są zewnętrzne pliki cookie i czy wykorzystujemy je na naszej stronie?
Oprócz własnych plików cookie (czyli tych umieszczonych bezpośrednio przez właściciela odwiedzanej strony internetowej), istnieją także zewnętrzne pliki umieszczane przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela strony internetowej. Takie pliki cookie mogą pochodzić ze skryptów lub komponentów znajdujących się na serwerach zlokalizowanych w innym kraju lub innym systemie prawnym. Wówczas mogą obowiązywać inne zasady niż Polityka plików cookie.

 

Nasza strona internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu zewnętrzne pliki cookie pochodzące od:

 

- Google Analytics (narzędzia służącego zbieraniu anonimowych danych o ruchu na naszej stronie internetowej).

 

 

 

Jak ograniczyć możliwość umieszczania plików cookie na Twoim urządzeniu?
Przeglądarki internetowe standardowo dopuszczają możliwość umieszczania plików cookie na urządzeniu końcowym. Możesz ograniczyć tą możliwość konfigurując odpowiednio ustawienia   przeglądarki internetowej. Swoją przeglądarkę internetową możesz skonfigurować tak, aby blokowała automatyczną obsługę plikow cookie albo aby informowała Cię o każdorazowym przesłaniu pliku cookie na Twoje urządzenie. Ograniczenie stosowania plików cookie, może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

 

 

 

 

 

Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym Fundację Wspierania Kultury „Fabryka Tanga” w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zmianie regulaminu, na adres: Fundacja Wspierania Kultury „Fabryka Tanga” z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 5, 90-509 Łódź lub: tangolodz@o2.pl